Temel Suit

  • Kullanıcı Yönetimi Modülü

  • e Eğitim Atama ve Yönetme Modülü

  • e Eğitim Çevrim İçi Sınav Modülü

  • Eğitim Değerlendirme Anket Modülü

  • Standart Rapor Formları Modülü

  • Katılım Belgesi Modülü

  • Çevrim İçi Ölçme Değerlendirme Sistem Modülü

1
2
1

Bütün Platformalarda çalışır. İş yerinizde masa üstünde başladığınız eğitime serviste telefonunuzda eve ulaştığınızda tabletinizde devam edebilirsiniz.

2

Kolay kullanım.

Temel suit uzaktan eğitim sisteminin kurulması için gerekli en temel özellikleri içeren pakettir. Aşağıdaki link tıklayarak talep formu oluşturabilir. Ek seçenekleri görebilirsiniz.