EKOSİSTEM

 • SES ve GÖRÜNTÜ HİZMETLERİ

  Senaryolu Hizmetler

  Senaryosuz Hizmetler

  Seslendirme Hizmetleri

 • İÇERİK TASARIMI

  İçerik ağacının hazırlanması

  Öğretim yönteminin belirlenmesi

  Senaryo dosyasının hazırlanması

 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  Sınav evraklarının oluşturulması

  Optik hazırlama ve değerlendirme

  Optik okuma ve ölçme değerlendirme

Ses ve Görüntü Hizmetleri

Senaryolu hizmetler; N2L müşterilerinin/kullanıcılarının/iş ortaklarının/ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde senaryonun planlanması,  onaylanan senaryo ile ilgili tasarımların yapılıp gereksinimlerin belirlenmesi, çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması, kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması, düzenli ve hizmet süresince sürekli çalışır halde tutulup, ulaşımının ve çekimlerin sağlanması, bu çekimlerin kurgu ve montaj ve seslendirmelerin yapılarak yayınlanabilir ve arşivlenebilir duruma getirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Senaryosuz hizmetler; N2L müşterilerinin/kullanıcılarının/iş ortaklarının/ eğitimlerini doğal ortamda (Çalıştay, seminer, sınıf, stüdyo) yansıtma isteği doğrultusunda senaryo gerekliliği olmayan faaliyettir.  N2L standartlarını sağlayacak şekilde ilgili faaliyetin planlamasının yapılması, çekim alanı ile ilgili kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının sağlanması, kamera ve ses sistemlerinin verimli kullanılmasının sağlanması, hizmet süresince düzenli ve sürekli çalışır halde tutulup çekimlerin sağlanması senaryosuz hizmetlerin kapsamındadır.

Seslendirme hizmetleri; N2L müşterilerinin/kullanıcılarının/iş ortaklarının/ materyallerinin seslendirme ihtiyaçları doğrultusunda; seslendirme yapılacak materyallerin incelenerek (gerekirse) kalite artırmayı sağlayacak önerilerde bulunulması, bu seslendirmelerin kurgu ve montajlarının yapılarak yayınlanabilir ve arşivlenebilir duruma getirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

İçerik Tasarımı

N2L müşterilerinin/kullanıcılarının/iş ortaklarının/ yazılı materyallerin temin edilmesi, içerik ağacının hazırlanması, öğretim yönteminin belirlenmesi, senaryo dosyasının hazırlanması, öğrenme verilerinin analizi öğretim tasarımının kapsamıdır.

Grafik tasarım; yaratıcı fikir çalışması yapılması, yaratıcı metin yazımı, storyboard hazırlama, tasarım rehberi hazırlama, grafik tasarım ve illüstrasyon hazırlama, animasyon hazırlama hizmetlerini kapsar.

Ölçme Değerlendirme

Online ve/veya yüzyüze sınavların organizasyonu için web tabanlı ve internet üzerinden ulaşılabilir, sınav oluşturma, soru bankası oluşturma, kitapçık oluşturma, adayların kabulü, mekan yönetimi ve sınav evraklarının oluşturulması, aday yerleştirme, aday kitapçık eşleştirme, optik hazırlama ve değerlendirme, optik okuma ve ölçme değerlendirme, sonuç yayınlama ve optik form yayınlama işlemini yapan yazılım faaliyetini kapsar.